CIDR — Википедија

Classless Inter-Domain Routing (CIDR, tj. „beztřídní směrování“) je v počítačových sítích metoda směrování, která v roce 1993 umožnila v IPv4 používat jemnější dělení větších sítí na podsítě tím, že maska sítě byla určena počtem bitů a nikoliv příslušností IP adresy ke třídě IP adres.CIDR byl zaveden IETF a jeho cílem bylo zpomalit vyčerpání Cidru - Wikipedia Cidrul este o băutură slab alcoolică (în medie 3 - 8%), obținută prin fermentarea fructelor, mai ales a merelor sau perelor, dar și a gutuilor la o temperatură de 4 - 16° Celsius. În Marea Britanie, cidrul de pere este cunoscut sub numele de perry. În S.U.A. și unele părți ale Canadei, termenul cidru se referă de obicei la sucul nealcoolic de mere, pentru cidrul alcoolic fiind Online IP CIDR / VLSM Supernet Calculator Results of the CIDR calculation provide the wildcard mask, for use with ACL (Access Control Lists), CIDR network address (CIDR route), network address in CIDR notation and the CIDR address range for the resulting CIDR network. For classful subnets, use the IP Subnet Calculator. For a smart-phone optimized CIDR / VLSM Calculator, visit IP Calc. Cider – Wikipedie Cider [sídr, sajdr] je jablečné víno vyráběné řízeným kvašením jablečného moštu.Nápoj je populární především v západní Evropě (Spojené království, Irsko, Francie, Španělsko). O jeho původu a rozšíření se vedou dlouhodobé spory, vznik výroby cidru je pravděpodobně spojen s oblastí dnešního Baskicka.

The CIDR number comes from the number of 1's in the subnet mask when converted to binary. The common subnet mask 255.255.255.0 is 11111111.11111111.11111111.00000000 in binary. This adds up to 24 1's, or /24 (pronounced 'slash twenty four').

Short for Classless Inter-Domain Routing, an IP addressing scheme that replaces the older system based on classes A, B, and C. With CIDR, a single IP address can be used to designate many unique IP addresses. A CIDR IP address looks like a normal IP address except that it ends with a slash followed by a number, called the IP network prefix.For example: CIDR dictionary definition | CIDR defined

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) is a way of allocating IP addresses and routing Internet Protocol packets. This short article about technology can be made longer. You can help Wikipedia by adding to it .

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) is a way of allocating IP addresses and routing Internet Protocol packets. This short article about technology can be made longer. You can help Wikipedia by adding to it . CIDR — Википедија CIDR или бескласно меѓудоменско насочување (англиски: Classless Inter-Domain Routing) е методологија за задавање на IP адреси и насочување на Интернет Протокол пакетите. Оваа методологија беше воведена во 1993 година како замена за Classless Inter-Domain Routing - Wikipedia bahasa